Veri Sahibi Başvuru Prosedürü ve Formu

 • GENEL AÇIKLAMALAR

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda ("KVK") ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan böyle "Başvuru Sahibi" olarak anılacaktır.) KVK Kanunu'nun 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK 'nın 13/I. maddesi uyarınca Veri Sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ("Kurul") tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Tarafınıza ait olduğunu düşündüğünüz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. KVK ve ilgili mevzuat uyarınca kendinizle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir,

 • Topladığımız bilgilere ilişkin ayrıntıları talep edebilir,

 • Bu bilgilerin ne amaçla toplandığını ve ne şekilde kullanıldığını, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir veya

 • Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini, güncellenmesini veya bunların işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa silinmesini aktarım yapılan üçüncü kişilere yapılacak bildirimleri de kapsayacak şekilde isteyebilirsiniz.

 • VERİ SAHİBİ BAŞVURU PROSEDÜRÜ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK") kapsamında Veri İlgilisi olarak sahip olduğunuz haklar uyarınca, İninal Elektronik Para ve ödeme Hizmetleri A.Ş. (Veri Sorumlusu) nezdinde kişisel verilerinize ilişkin yapacağınız başvuru konusu talebinizin yerine getirilebilmesi için ilgili linkten ulaşabileceğiniz bir Başvuru Formu hazırlanmıştır. Bu çerçevede Şirketimize "yazılı" olarak başvuruda bulunabilmeniz için;

Formu aşağıda verilen linki kullanarak indirip, doldurmanız için ayrılan bölümleri açık ve eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra çıktısının alınıp zarfın üzerine veya konuya "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi" yazarak;

 • Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile,

 • Noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla,

 • Islak imzalı başvuru formu ve kimlik/pasaport belgenizin kopyası ile Şirketimizin;

A.

A close up of a sign

  Description automatically generated

İninal Elektronik Para ve ödeme Hizmetleri A.Ş.

Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:12 | Trump Towers 2. Kule Kat:9 | N:448 Şişli/İstanbul

yazışma adresine, ya da;

B. kvkbasvuru@ininal.com adresine elektronik posta yoluyla iletebilirsiniz.

Yaptığınız başvuruya, KVK hükmü uyarınca en geç 30 gün içerisinde mümkün olan en kısa sürede cevap verilecektir. Sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması ya da anlaşılamaz olması halinde bile başvurunuzu sonuçlandırmak adına Veri Sorumlusu olarak sizlerle iletişime geçeceğimizi bilmeniz isteriz. Başvuru Formu İçin tıklayınız.

ininal Kart ile Tanışın

Her yerde geçerli, yüklediğiniz kadar harcadığınız, sizi borçlandırmayan çipli ve temassız seçenekleri bulunan, güvenli ve hızlı alışveriş kartı.

KAYIT OL